Vergi uçotu təlimləri

• Vergi məcəlləsinin ümumi və xüsusi hissəsi, eləcə də digər normativ aktlar

• Vergi və digər dövlət orqanları ilə kargüzarlıq işinin təşkili

• Vergi bəyannamələrinin tərtibi və təqdim edilməsi üzrə tələb olunan biliklər və BTP proqramından istifadə qaydaları

• DSMF hesbatlarının hazırlanması və təqdim edilməsi

• Statistika və məşğulluq hesbatlarının tərtibi və təqdim edilməsi üzrə biliklərin öyrədilməsi