Seminar və Masterclass

- Maliyyə, vergi, mühasibat uçotu və audit

- İnsan resurslarının idarəedilməsi

- Marketinq, satış və biznesin idarəedilməsi üzrə aktual və maraqlı mövzuları birlikdə müzakirə edirik.