İnsan resurslarının idarəedilməsi və kadr uçotu təlimləri

• Əmək qanunvericiliyi və kadr kargüzarlığı

• İnsan resursları planlaması və iş analizi

• Əmək haqqı strukturu və mükafatlandırma siyasəti

• Korporativ karyeranın idarə edilməsi üzrə biliklərin öyrədilməsi