Fəaliyyətimiz

  Bir şirkətin fəaliyyətinin düzgün şəkildə qurulması və idarə olunmasında uçot ən vacib şərtdir. Düzgün idarəetmə qərarları məhz düzgün uçot və hesabatlardan formalaşan informasiyalar əsasında mümkündür. Qeyri - müəyyən, qeyri-dəqiq və heç bir məntiqi, riyazi və iqtisadi əsasa söykənməyən emal olunmamış məlumatlar əsasında verilən qərarlar şirkətinizin fəaliyyəti üçün böyük risklər yarada bilər. Müəssisənin idarəolunması zamanı verilən qərarların onun fəaliyyətinin nəticələrinə, vergi və digər dövlət orqanları ilə münasibətlərinə necə təsir edəcəyini qabaqcadan təxmin etmək böyük peşəkarlıq tələb etməklə yanaşı həm də çox vaxt tələb edir. Vaxt isə sahibkarlıq üçün ən dəyərli resursdur. Bu dəyərli resursu şirkətin inkişafına sərf etmək, uçotu isə peşəkarlara həvalə etmək ən doğru qərar olduğunu düşünürük. Your Finance olaraq biz fəaliyyətiniz zamanı öz peşəkar komandamızla Sizin yanınızda olmaqla bu risklərdən Sizləri qorumağı özümüzə ən vacib vəzifə hesab edirik. Çünki biz Sizi özümüzünkü sayır və Sizin maliyyənizi də öz maliyyəmiz hesab edirik. Sizlərə xidmətlərimizlə göstərmək istəyirik ki,məhz biz “Uçotunuzun etibarlı təminatçısıyıq”.