Bizi tanıyın

  Your Finance MMC vergi, mühasibatlıq, maliyyə və insan resursları üzrə biznesinizdə qarşılaşa biləcəyiniz hər bir problemin həllində Sizlərin yanında olmağı özünə bir vəzifə seçmişdir. Sizin profilinizə uyğun gəlməyən yuxarıda sadaladığımız xidmətləri öz üzərimizə götürməklə Sizin dəyərli vaxtınızı biznesinizin inkişafına sərf etməyinizə bir növ köməklik etmiş oluruq. Bu işin məsuliyyətini dərk etdiyimizdən Sizə yüksək keyfiyyətli xidmət göstərməklə fəaliyyətinizi düzgün qiymətləndirir, xərc, gəlir, aktiv, kapital və öhdəliklərinizin uçotunu aparır, vergi və rüsumlar üzrə dövlət büdcəsi ilə hesablaşmalarınızı nəzarətə götürür və eyni zamanda insan resurslarınızdan səmərəli istifadədə Sizə təklif və məsləhətlər veririk.

  Biz bilirik ki, düzgün uçot və hesabatçılıq şirkətin fəaliyyətinin güzgüsüdür. Düzgün uçot və hesabatçılıq əsasında verilən qərarlar isə biznesinizin inkişafına xidmət edir. Biznesinizin idarə olunmasında düzgün qərarların verilməsi üçün uçot və hesabatçılığın ən doğru və etibrarlı ünvanı olaraq Your Finance MMC-ni seçəcəyinizə inanırıq. Your Finance MMC - “İnkişaf üçün birlikdə addımlayaq”.